Woning

Ventilatie: noodzakelijk voor gezondheid
Goed ventileren is nodig voor uw gezondheid. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende.
Een op de tien woningen heeft schimmel, bijna de helft bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijn stof aanwezig dan buiten. Ventilatie kan dus beter.

Vroeger ging ventilatie vanzelf, via naden en kieren. Maar in moderne kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Door ventilatie verlaagt de concentratie vervuiling in de lucht (helemaal te voorkomen is vervuiling niet).

Wist u echter dat al 3 jaar na oplevering van een nieuwe woning de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem is verminderd tot 50% door … HUISSTOF! . Een schone afzuigsysteem betekent minder energieverbruik, een hoger rendement, verlaagd risico op ziekte, vermindering brandrisico en een langere levensduur.

Ventilatie kost wel wat energie maar is geen verspilling: het is hard nodig voor uw gezondheid. DIL Service kan u van dienst zijn bij het optimaliseren van uw mechanische ventilatiesysteem.

Reiniging 
Kanalen, roosters, afzuigunit van u ventilatie en warmte terugwin installaties worden op een professionele manier gereinigd en opnieuw ingeregeld. Kapotte delen worden vervangen of hersteld. Ook bij grote woningbouwprojecten kan DIL Service u van dienst zijn.

Ventilatieadvies:

Schakelaar met twee standen
Bent u overdag thuis, zet de schakelaar dan in de laagstand (stand 1).
Als er overdag niemand thuis is, ’s nachts, of als u op vakantie gaat, zet u de schakelaar in de laagstand (stand 1).
Als u gaat koken, douchen, verven, als er was te drogen hangt, of als er veel visite is, kunt u de schakelaar het beste tijdelijk in de hoogstand zetten (stand 2).
Laat na het douchen of koken de ventilator nog ± 20 minuten op de hoogste stand staan. Hierdoor worden het meeste vocht en de kookdampen afgezogen.

Schakelaar met drie standen
Bent u overdag thuis, zet de schakelaar dan in de middenstand (stand 2).
Als er overdag niemand thuis is, ’s nachts, of als u op vakantie gaat, zet u de schakelaar in de laagstand (stand 1).
Als u gaat koken, douchen, verven, als er was te drogen hangt, of als er veel visite is, kunt u de schakelaar tijdelijk in de hoogstand zetten (stand 3).